VJBC 10 năm phát triển và thành công

Năm 2018 là năm đánh dấu 10 năm trong sự nghiệp tư vấn và tuyển dụng du học sinh cũng như thực tập sinh của thị trường Nhật Bản - Hàn quốc. Trong 10 năm qua VJBC không ngừng đổi mới và phát triển toàn diện, để trở thành một trung tâm như hiện nay với phương trâm chính xác và hiệu quả nhất. VJBC đã tiếp bước cùng hàng ngàn bạn trẻ Du Học Sinh - Thực Tập Sinh trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc. với nỗ lực không ngừng của các cán bộ công nhân viên để tạo lên một VJBC lớn mạnh và trở thành một trong nhưng Trung Tâm hàng đầu của Việt Nam về Du Học và Xuất Khẩu Lao Động.