Mức lương tối thiểu của công việc làm thêm bán thời gian ở mỗi khu vực Nhật Bản

Mức lương tối thiểu của công việc làm thêm bán thời gian ở mỗi khu vực Nhật Bản


Khi có ý định đi làm thêm tại Nhật Bản, điều mà bạn quan tâm nhất có lẽ là “tiền lương theo giờ là bao nhiêu?” (時給 – jikyu). Tiền lương theo giờ cũng sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào loại công việc, thời gian làm việc và khu vực làm việc. Lần này, VJBC sẽ giải thích về mức lương tối thiểu liên quan đến “lương theo giờ” khi đi làm thêm cho các bạn nhé!

Mức lương tối thiểu nghĩa là gì

Mức lương tối thiểu là số tiền lương tối thiểu do nhà nước quy định theo bộ luật lương tối thiểu của Nhật Bản. Nói một cách đơn giản hơn, đó chính là số tiền tối thiểu mà công ty phải trả cho nhân viên chính thức, nhân viên thời vụ hay nhân viên làm việc bán thời gian.

Tuỳ vào từng địa phương mà có mức lương tối thiểu khác nhau

Tuỳ thuộc vào từng khu vực làm việc khác nhau mà sẽ có mức lương tối thiểu khác nhau. Mức lương tối thiểu theo vùng là số tiền lương tối thiểu được quy định cho 47 tỉnh thành phố khác nhau. Về cơ bản nó sẽ được thiết lập cao cho các khu vực thành phố như Osaka, và thấp hơn cho các khu vực địa phương. Phụ thuộc vào mức lương tối thiểu theo vùng này mà sẽ có liên quan đến mức lương làm công việc bán thời gian ở mỗi khu vực.

Mức lương tối thiểu ở khu vực nơi mình sinh sống

Mức lương tối thiểu có thể dao động, 

chính vì thế hãy kiểm tra thông tin tại đường dẫn dưới đây để biết thêm chi tiết.

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/


・Tokyo → 958 yên

・Kanagawa → 956yên

・Chiba → 868 yên

・Saitama → 871 yên

・Aichi → 871yên

・Osaka → 909 yên

・Kyoto → 856 yên

・Hyōgo → 844 yên

・Fukuoka → 844 yên

Hãy kiểm tra lương làm thêm của mình xem nào!

Nếu mức lương hiện tại của bạn hoặc mức lương trên thông tin tuyển dụng làm thêm thấp hơn so với quy định thì là điều bất hợp pháp. Mức lương này sẽ có sự biến động chính vì thế hãy thử kiểm tra một lần xem thử nhé!


VJBC chúc các bạn công tác học tập tốt ! 
mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0904 86 1010 * 0983 258 350