Những cách nói xin lỗi trong tiếng Nhật
Những cách nói xin lỗi trong tiếng Nhật
Ở Nhật, có rất nhiều từ, cụm từ mang ý nghĩa xin lỗi. Xin lỗi lịch sự, xin lỗi vì vấn đề nghiêm trọng, xin lỗi với thái độ hối lỗi, xin lỗi vì muốn khiêm nhường, xin lỗi nguyên câu, hoặc xin lỗi dạng lược bớt khi trong mối quan hệ thân mật...
Chi tiết
Phân loại trợ từ trong tiếng Nhật
Phân loại trợ từ trong tiếng Nhật
Những kiến thức cần nắm vững cách phân loại trợ từ trong tiếng Nhật.
Trong tiếng Nhật, trợ từ giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Có tới hơn 80 loại trợ từ với hàng trăm ý nghĩa khác nhau, dưới đây là những kiến thức cần nắm.
Chi tiết
Giáo trình Tự học dành cho các bạn nhập môn
Giáo trình Tự học dành cho các bạn nhập môn
Tiếng Nhật có 3 kiểu chữ chính thức và 1 kiểu chữ không chính thức. 3 kiếu chữ chính thức gồm có: hiragana, katakana và kanji. Kiểu chữ không chính thức là romaji.  - chữ hiragana (còn gọi là chữ mềm): thường dùng để viết những từ gốc...
Chi tiết
みんなの日本語 会話 DVD - Video Kaiwa Minna no nihongo Lesson 1-50
みんなの日本語 会話 DVD - Video Kaiwa Minna no nihongo Lesson 1-50
Dưới đây là đầy đủ những video clip Kaiwa của 50 bài khóa giáo trình Minna no Nihongo sơ cấp, chất lượng chấp nhận được. Các bạn có thể  tải về máy tùy thích.
Chi tiết