Quy trình nộp hồ sơ đi du học Nhật Bản

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ DU HỌC NHẬT BẢN

 

Quy trình nộp hồ sơ đi du học Nhật Bản của bạn trải qua những bước sau đây:

Bước 1: Bạn nộp hồ sơ cho VJBC

Bước 2: VJBC thẩm định và nộp hồ sơ sang trường Nhật

Bước 3: Trường Nhật thẩm định và nộp hồ sơ cho sở nhập cảnh

Bước 4: Sở nhập cảnh xét hồ sơ và thông báo kết quả cho trường Nhật 

Bước 5: Trường Nhật nhận kết quả và thông báo kết quả cho VJBC

Bước 6: VJBC thông báo kết quả cho bạn.

Bước 7: Bạn nhận kết quả và chuyển khoản học phí cho trường Nhật

Bước 8: Trường Nhật thông báo kết quả cho VJBC

Bước 9: VJBC hướng dẫn bạn làm thủ tục xin visa

Bước 10: Bạn chuẩn bị lên đường nhập học