Kỳ thi năng lực nhật ngữ NAT-TESTKỳ thi năng lực nhật ngữ NAT-TESTKỳ thi năng lực tiếng Nhật NAT-TEST cũng giống như kỳ thi năng lực Nhật Ngữ (JLPT) về nội dung có 4 cấp độ. Từ cấp độ dễ nhất là cấp 4、đến cấp 3, cấp 2, cấp 1. Với 4 cấp độ phù hợp cho thí sinh có năng lực tiếng Nhật tương ứng có thể tham gia vào kỳ thi NAT-TEST. Chỉ sau 3 tuần là bạn đã biết được trình độ tiếng Nhật của mình đạt ở cấp độ nào!

 nast-test

Mỗi cấp độ thi được chia thành 3 môn thi :

Môn thứ 1(Từ vựng – kanji)
•        Phần1: trả lời phần đọc kanji
•        Phần2: chọn cách sử dụng kanji đúng
•        Phần3: chọn chữ katakana đúng
•        Phần4: hoàn thành câu
•        Phần5: trả lời phần biểu hiện đối ứng
Môn thứ 2(Nghe)
•        Phần1: vừa nhìn tranh, bản đồ vừa trả lời
•        Phần2: chọn mẫu hội thoại đúng
•        Phần3: trả lời về nội dung hội thoại
•        Phần4: trả lời về nội dung giải thích ngắn
Môn thứ 3(Đọc hiểu – Ngữ pháp)
•        Phần1: Đọc hiểu câu văn dài(bao gồm đại ý, cốt lõi, lý giải nội dung theo câu văn với phần ngữ pháp và ý nghĩa của cụm từ ngữ được sử dụng trong câu văn )
•        Phần 2: đọc hiểu những câu văn ngắn
•        Phần3: hoàn thành câu
•        Phần4: phân biệt cách sử dụng ngữ pháp và ý nghĩa của các cụm từ ngữ
•        Phần5: trả lời phần biểu hiện đối ứng