CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH DOANH VIỆT NHẬT

Địa chỉ: 301 Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng -  Quận Hoàng Mai -  Thành Phố Hà Nội
Tel: 04 3646 2205 - 0904861010 Website: http://vjbc.com.vn
Mail: hp2009.vjbc@gmail.com

tham khảo câu hỏi phỏng vấn