Khai mạc lớp học tiếng Nhật tại Trường Đại học Y

Ngày 23 tháng 8 năm 2017 tại trường Đại học Y khoa (Hà Nội), Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh doanh Việt Nhật - VJBC đã phối hợp với Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế Cộng đồng thuộc trường Đại học Y khoa (Hà Nội) tổ chức khai giảng khóa học tiếng Nhật cho các sinh viên của trường Đại học Y.

Những hình ảnh tại buổi Lễ khai giảng: