Tìm cách đưa công nghiệp phụ trợ Nhật vào Việt Nam
Tìm cách đưa công nghiệp phụ trợ Nhật vào Việt Nam
Ông Masahiko Koumura, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bàn, thành viên Hạ Viện, cho rằng để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật sẽ là rất lớn.Vậy làm sao để thu hút hơn 214.000...
Chi tiết
Hỗ trợ du học 1
Hỗ trợ du học 2