Các kỳ thi tiếng Nhật

Kỳ thi khả năng tiếng Nhật JLPT

Các tên gọi khác:
Kỳ thi năng lực Nhật ngữ, kỳ thi kyu
JLPT, Japanese Language Proficiency Test
日本語う能力試験 Nihongo nouryoku shiken
Trang web chính thức: http://jlpt.jp/

Lịch thi và thời hạn đăng ký

Đợt 1: Chủ nhật đầu tiên trong tháng 7
Đợt 2: Chủ nhật đầu tiên trong tháng 12
Đăng ký:
Kỳ thi tháng 7: Giữa tháng 3 ~
Kỳ thi tháng 12: Giữa tháng 8 ~
Báo kết quả:
Kỳ thi tháng 7: Khoảng tháng 9
Kỳ thi tháng 12: Khoảng tháng 3
Lịch thi 2012:
Đợt 1: Ngày 1 tháng Bảy năm 2012 (Chủ nhật)
Đợt 2: Ngày 2 tháng Mười Hai năm 2012 (Chủ nhật)
Nơi đăng ký thi JLPT tại Việt Nam

Hà nội: Đại học ngoại ngữ thuộc đại học quốc gia, khoa Ngôn ngữ văn hóa Đông Dương
Sài gòn: Đại học KHXH và nhân văn
Đà nẵng: Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Cấp độ
Có 5 cấp : N5, N4, N3, N2, N1 (từ dễ tới khó)


NAT-TEST
Các tên gọi khác:
Japanese Language Achievement Test for Study Abroad in Japan 
日本留学のための日本語能力テスト
Trang web chính thức: http://www.nat-test.com/

Lịch thi và thời hạn đăng ký
6 đợt vào tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12 (vào ngày chủ nhật).
Báo kết quả:
Kỳ thi tháng 7: Khoảng tháng 9
Kỳ thi tháng 12: Khoảng tháng 3
Lịch thi 2012:
試験日                締め切り日(Hạn đăng ký)
第1回 2月26日(日) 2月6日(月)
第2回 4月8日(日) 3月12日(月)
第3回 6月10日(日) 5月14日(月)
第4回 8月5日(日) 7月9日(月)
第5回 10月14日(日) 9月17日(月)
第6回 12月9日(日) 11月12日(月)
Đây là lịch thi tại Nhật, tại Việt Nam thời hạn đăng ký khác chút ít.
Nơi đăng ký tại Việt Nam: Hà nội, Đà nẵng, Sài gòn
Cấp độ
Có 5 cấp : N5, N4, N3, N2, N1 (từ dễ tới khó)


J-TEST

Các tên gọi khác:
実用日本語検定
Trang web chính thức: http://j-test.jp/    http://j-test.vn/


Lịch thi và thời hạn đăng ký
6 đợt vào tháng 3, 5, 7, 9, 11 (vào ngày chủ nhật).
Lịch thi 2012:
第101回 2012年 3月18日(日)
(AD・EF・ビジネス)
第102回 2012年 5月20日(日)
(AD)
第103回 2012年 7月 8日(日)
(AD・EF・ビジネス)
第104回 2012年 9月 9日(日)
(AD)
第105回 2012年11月18日(日)
(AD・EF・ビジネス)
Nơi đăng ký và thi tại Việt Nam: Hà nội, Sài gòn
Cấp độ:
A-Dレベル 年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)
E-Fレベル 年3回(3月、7月、11月)
ビジネスJ.TEST

TOPJ
Các tên gọi khác:
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật TOPJ
実用日本語運用能力試験
Trang web chính thức: http://www.topj-test.org/  http://topj-test.edu.vn/

Lịch thi và thời hạn đăng ký
4 đợt vào tháng 3, 5, 9, 11.
Lịch thi 2012:
Ngày thi / Thời hạn đăng ký thi
Lần thứ nhất
25/3/2012 (Chủ Nhật) / 15/3/2012 (Thứ Năm)
Lần thứ hai
13/5/2012 (Chủ Nhật) / 03/5/2012 (Thứ Năm)
Lần thứ ba
16/9/2012 (Chủ Nhật) / 06/9/2012 (Thứ Năm)
Lần thứ tư
4/11/2012 (Chủ Nhật) / 24/10/2012 (Thứ Năm)
Nơi đăng ký và thi tại Việt Nam: Hà nội, Sài gòn
Cấp độ:
Sơ cấp A, B, C; Trung cấp A, B, C; Nâng cao A, B, C.