CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA NHẬT BẢN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM
Cải cách hành chính luôn là một nội dung mang tính thời sự ở Việt Nam và Nhật Bản. Không phải đến thập kỷ 1990 Nhật Bản mới tiến hành cải cách hành chính mà trước đó nước này đã thực hiện 3 lần cải cách: năm 1949, thập kỷ 1960 và thập kỷ...
Chi tiết
Khởi động cải cách hành chính của Nhật Bản
Khởi động cải cách hành chính của Nhật Bản
Tháng 10-1996, Nhật Bản thành lập Hội đồng Cải cách hành chính và cải cách cơ cấu để tiến hành nghiên cứu, soạn thảo một báo cáo để trình lên Chính phủ. Hơn một năm sau, tháng 12-1997, bản báo cáo cuối cùng của Hội đồng đã hoàn tất và được...
Chi tiết
Giấy chứng nhận tư cách lưu trú là gì?
Giấy chứng nhận tư cách lưu trú là gì?
Giấy chứng nhận tư cách lưu trú theo tiếng Nhật là 有資格証明書, theo tiếng Anh là Certificate of Eligibility.Giấy chứng nhận tư cách lưu trú là xác nhận của Cục Xuất Nhập Cảnh của Nhật về tư cách lưu trú hợp pháp của Bạn tại Nhật. Đây là Giấy...
Chi tiết