Các giấy tờ cần thiết làm visa vĩnh trú 1

Chú ý: Các giấy tờ phải được phát hành trong vòng 3 tháng.

(1) Đơn xin visa vĩnh trú (theo mẫu của CQLXNC). Số lượng: 1 bản.

(2) Hộ chiếu và thẻ đăng ký người nước ngoài. Trình cho cán bộ CQLXNC.

(3) Giấy chứng nhận cá nhân. Trình cho cán bộ CQLXNC. Giấy này cần thiết trong trường hợp đương sự không trực tiếp làm thủ tục mà nhờ người khác. Xem thêm phần 4 bên trên.

(4) Giấy chứng nhận quan hệ:
- Nếu đương sự là vợ/chồng/con của người Nhật thì phải nộp bản copy sổ hộ khẩu (戸籍謄本) của người Nhật đó.
- Nếu đương sự là vợ/chồng của người có visa vĩnh trú thì phải nộp:
(4-1) Giấy chứng nhận kết hôn. Số lượng: 1 bản copy.
(4-2) Giấy tờ khác tương đương giấy tờ (4-1) có giá trị chứng minh được quan hệ giữa đương sự và người có visa vĩnh trú liên quan.

(5) Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài (外国人登録原票記載事項証明書) của cả gia đình (người nước ngoài) hoặc thẻ công dân (住民票) của cả gia đình (người Nhật). Giấy này xin tại quận/huyện mà đương sự đang sống. Thông thường phải nộp lệ phí 300 yên cho mỗi loại giấy.

(6) Giấy chứng nhận nghề nghiệp của đương sự hoặc người bảo lãnh cho đương sự. Cụ thể như sau:

- Nếu đương sự hoặc người bảo lãnh cho đương sự đang làm việc cho công ty / xí nghiệp tại Nhật thì phải nộp giấy chứng nhận tại chức (在職証明書). Giấy này xin từ công ty/xí nghiệp liên quan. Số lượng: 1 bản.

- Nếu đương sự hoặc người bảo lãnh cho đương sự là người tự doanh (自営業) thì cần nộp 2 loại giấy sau:

(6-1) Bản sao hồ sơ khai thuế (確定申告書控えの写し). Số lượng: 1 bản.
(6-2) Giấy phép hành nghề kinh doanh (nếu có). Chú ý: nếu là người tự kinh doanh thì phải chứng minh được chức vụ/nghề nghiệp của mình.

- Trường hợp khác: Cần nộp giấy tờ với nội dung chứng minh được nghề nghiệp của mình. Ví dụ cả hai người (đương sự và người Nhật, đương sự và người có visa vĩnh trú) đều thất nghiệp thì cũng cần phải viết giấy (mẫu tự do) nói rõ.

(7) Giấy chứng nhận thu nhập và nộp thuế 1 năm gần đây nhất của đương sự hoặc người bảo lãnh cho đương sự. Cụ thể như sau:

- Nếu đương sự hoặc người bảo lãnh đương sự đang làm việc tại công ty/xí nghiệp hoặc tự kinh doanh thì phải nộp giấy chứng nhận đóng thuế công dân (住民税の課税(又は非課税)証明書) và giấy chứng nhận đóng thuế thu nhập (納税証明書: giấy này ghi rõ tổng thu nhập trong 1 năm cũng như tình trạng đóng thuế thu nhập trong năm đó). Số lượng: mỗi loại 1 bản. Giấy này có thể xin từ quận/huyện đương sự hoặc người bảo lãnh đang sống. Thông thường thì 2 loại chứng nhận được gộp thành 1 bản. Lệ phí xin giấy này: 300 yên/bản.

- Trường hợp khác:
+ Bản sao sổ tiết kiệm ngân hàng hoặc giấy tờ khác chứng minh được thu nhập của đương sự hoặc người bảo lãnh đương sự.
+ Giấy chứng nhận đóng thuế công dân (住民税の課税(又は非課税)証明書) và giấy chứng nhận đóng thuế thu nhập (納税証明書: giấy này ghi rõ tổng thu nhập trong 1 năm cũng như tình trạng đóng thuế thu nhập trong năm đó).

(8) Giấy tờ liên quan tới người bảo lãnh
- Giấy chứng minh bảo lãnh (身元保証書) theo mẫu của CQLXNC. Giấy này cần đóng dấu hoặc chữ ký của người bảo lãnh.
- Giấy tờ liên quan của người bảo lãnh:
+ Giấy chứng nhận nghề nghiệp. Tham khảo phần 6 bên trên.
+ Giấy chứng nhận thu nhập trong 1 năm gần đây nhất. Tham khảo phần 6 bên trên.
+ Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài (外国人登録原票記載事項証明書) nếu người bảo lãnh là người nước ngoài, hoặc thẻ công dân (住民票) nếu người bảo lãnh là người Nhật. Trường hợp giấy này đã có từ các phần trên thì không cần phải nộp nữa.
Theo Nhatban.net