Các kỳ thi tiếng Nhật
Các kỳ thi tiếng Nhật
Kỳ thi khả năng tiếng Nhật JLPT
Các tên gọi khác:
Kỳ thi năng lực Nhật ngữ, kỳ thi kyu
JLPT, Japanese Language Proficiency Test
日本語う能力試験 Nihongo nouryoku shikenTrang web chính thức: http://jlpt.jp/
Chi tiết